Socialinės rūpybos skyrius kviečia tėvus nepamiršti kreiptis dėl socialinės paramoms mokiniams 2019-2020 m.

163
Pinigai. Nuotrauka rawpixel.com iš Pexels.

Pasibaigus 2018-2019 mokslo metams mokyklose, vėl reikėtų nepamiršti kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2019–2020 mokslo metams. Dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų ar kiti bendrai gyvenantys pilnamečiai asmenys, pilnametis mokinys, nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas), mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Kreipiamasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją.

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas; kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose; kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Daugiau informacijos rasite čia: http://palanga.lt/index.php?158122788