25 C
Utena
2024 / 07 / 16

Naujasis dujų akcizo mokestis – smūgis Lietuvos regionų gyventojams

Ar jau skaitėte?

Pasaulyje suskystintos naftos dujos yra pripažįstamos kaip vienas švariausias ir draugiškiausias gamtai (aplinkai) energetikos produktų, dėl to, suskystintos naftos dujos (SND) yra noriai naudojama tiek buityje, tiek gamyboje ir pramonėje. SND naudojant maisto gamybai, šildymui ir/ar gamybos procesuose daugumoje Europos šalių netaiko akcizo mokesčio, arba taikomas tik minimalus. Tokiu būdu siekiant vartotojus, naudoti šį energijos produktą, atsisakant ženkliai taršių – anglies, durpių, medžių briketų ir kt.

Lietuvoje priimtu LR akcizo įstatymo pakeitimu nuo 2024-01-01 įvestas 368,00 Eur, PVM įskaitytas, tonai akcizo mokestis SND, naudojamoms maisto gamybai, šildymui ir kitų būtiniausių poreikių tenkinimui. Tai net nepanašu į skatinimą pakeisti taršų iki šiol naudotą taršų energijos šaltinį. Šis mokestis daugiau suprantamas kaip baudžiamoji priemonė didžiajai daliai Lietuvos regionų gyventojų, juos papildomai apmokestinant šiuo mokesčiu. Iš esmės jiems net neturint kito energijos šaltinio pasirinkimo, tik priverstinai elektros energiją, nes, gamtinių dujų infrastruktūra Lietuvoje iš esmės yra išvystyta tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose

- Reklama -

Vertinant viešai skleistą informaciją, akcizo mokesčio taikymo SND, naudojamų šildymui, buitinių ir komunalinių poreikių tenkinimui, buvo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija ir jos vadovas – ministras p. S. Gentvilas. Vienas pagrindinių iniciatorių teiginių, kuriuo siekta patenkinti akcizo mokesčio taikymą SND, yra pasirinktas Lietuvos „žaliasis“ kursas, renkantis atsinaujinančius energetikos išteklių šaltinius, veikiant vartotojų elgesį, mažinant iškastinio kuro naudojimą, šiuo konkrečiu atveju –įvestu akcizo mokesčiu SND – darant neigiamą poveikį SND vartotojams. Šiuo metu ministras p. S. Gentvilas viešai jau aiškina (Seime posėdžių metu taip pat), kad akcizo mokesčio lengvata panaikinta ir SND apmokestintos akcizu, siekiant apmokestinti rusišką kurą, teigia, kad: „…. tu­ri­me ap­mo­kes­tin­ti im­por­ti­nį ne­sank­cio­nuo­tą ir Ru­si­jos ka­ro ma­ši­ną mai­ti­nan­tį ku­rą, tai yra suskystintas naf­tos du­jas“. Tokie ministro paaiškinimai yra nesuprantami, žinant, kad AB „Orlen Lietuva“ yra didžiausia suskystintų naftos dujų gamintojų ir tiekėjų Lietuvoje, visame Baltijos šalių regione, Lenkijoje ir net karo draskomą Ukrainą aprūpina šia kuro rūšimi būtiniausių poreikių tenkinimui.

Todėl, kyla aktualus klausimas Gerb. ministrui, akcizo mokesčio SND iniciatoriui, kodėl AB „Orlen Lietuva“ pagamintos ir tiekiamos Lietuvoje suskystintos naftos dujos yra prilyginamos iš Rusijos importuojamoms, kai minėta gamykla, savo gaminama ir tiekiama produkcija padeda Ukrainai, bet jokiu būdu nefinansuoja rusų karo, o šios gamyklos pagrindinis akcininkė – Lenkijos Respublika buvo viena pirmųjų ir tebėra viena didžiausių paramos Ukrainai teikėjų tiek karo pabėgėlių priėmimo, tiek ginkluotės tiekimo (po JAV, Vokietijos) ir kitais klausimais.

Pažymėtina ir tai, kad pagal LR Statistikos departamento duomenis AB „Orlen Lietuva“ Lietuvoje per metus pagamina vidutiniškai 300 tūkstančių tonų SND, Lietuvos rinkoje jų suvartojama per metus vidutiniškai 136 tūkstančiai SND tonų (apie 91 tūkstančių tonų SND, apmokestintų akcizo mokesčiu, vartojamų kaip variklio degalai, ir apie 136 tūkstančių tonų SND, kurios iki 2024-01-01 taikyta akcizo mokesčio lengvata, suvartojamų buityje, maisto gamybai, šildymui ir pan.). Tokiu būdu, per metus gaunasi beveik 2 kartus Lietuvos pagamintų SND perteklius, tačiau SND importuojamos iš JAV ir kt. šalių, kurias transportuojant yra daromas neigiamas poveikis aplinkai, kurios apsaugą ir gerbūvį privalo užtikrinti būtent aplinkos apsaugos ministras p. S. Gentvilas, jo vadovaujama ministerija ir jai pavaldžios kitos institucijos. Todėl, būtina yra išnaudoti Lietuvoje pagamintą produktą – suskystintos naftos dujas, o ne jas „sankcionuoti“, žvėriško akcizo mokesčio įvedimu bei iš esmės nubaudžiant SND gamintoją (AB „Orlen Lietuva“), savo veikloje (gamyboje) SND vartojančius Lietuvos ūkio subjektus ir visus Lietuvos vartotojus (gyventojus), todėl Gerb. ministro viešai skleidžiami pasisakymai, kad šiuo mokesčiu yra siekiama užkirsti kelią rusiškų SND importui, skamba ne tik, kad neįtikinamai, bet jie yra absurdiški.

Suskystintos naftos dujos – naftos perdirbimo metu išgautas naftos produktas – propano, butano dujos ar šių dujų mišinys, kurių šilumingumas yra 93,2 MJ/m3, o gamtinių dujų, kurių pagrindą sudaro metanas, šilumingumas sudaro tik 38,7 MJ/m3. Abi šios dujos (SND ir gamtinės dujos) yra žalios naftos produktai – degios angliavandenilių dujos bei visame pasaulyje pripažįstamos kaip vieni švariausi energijos šaltinių.

- Reklama -

SND ir gamtinių dujų deginimo metu išskiriama tarša (MWh/CO2) yra labai panaši, bet SND, lyginant su gamtinėmis dujomis, turi ženklų pranašumą dėl šių dujų sandėliavimo ir tiekimo jų vartotojams (pvz. SND rezervuarai, balionai).

Gamtinių dujų tiekimas vartotojams vykdomas vamzdynais, gamtinių dujų tiekimo Lietuvoje infrastruktūra yra gana skurdoka bei neišvystyta, o šią faktinę aplinkybę patvirtina, kad gamtinių dujų tiekimas gyventojams faktiškai vykdomas tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Todėl, Įstatymu įvedus 368,00 Eur, PVM įsk., tonai akcizo mokestį buitinių ir komunalinių poreikių tenkinimui naudojamoms SND, didžiąja dalimi ši finansinė našta teks didžiajai Lietuvos gyventojų daliai – mažesnių miestų, miestelių, gyvenviečių ir kaimo vietovių gyventojams, kas dar labiau padidins ir taip esamą didelę atskirtį tarp Lietuvos regionų ir jos didmiesčių (pagrinde – Vilnius), nors dauguma politikų savo pasisakymuose akcentuoja ir pripažįsta būtinumą skubiai šią prarają bent sumažinti. Pažymėtina ir tai, kad šią esamą (bei nesprendžiamą) problemą Lietuvoje pripažįsta Tarptautinis valiutos fondas ir dauguma ES vykdomosios valdžios institucijų. Todėl, akcizo mokesčio keitimas, jį įvedant/taikant buitinių ir komunalinių poreikių tenkinimui naudojamoms SND, proteguojant kitą iškastinio kuro rūšį – gamtines dujas (t. y. nuo 2024-01-01 įvedant tik labiau simbolinį ir minimalų 0,50 Eur/MWh akcizo mokestį, iš esmės faktiškai paliekant lengvatą gamtinių dujų vartotojams) yra ne tik nesąžiningas daugumos Lietuvos gyventojų –SND vartotojų atžvilgiu, bet ir žalingas visuomenės susiskaldymo, jų atskyrimo atžvilgiu.

Šiuo atveju, gaunasi, kad didmiesčių, kuriose išplėtota gamtinių dujų infrastruktūra, vartotojai, turintys galimybę naudoti gamtines dujas būtiniausių poreikių (maisto gamybai, šildymui) tenkinimui, mokės tik simbolinio ir minimalus dydžio (tarifo) akcizo mokestį, o didžioji dalis Lietuvos gyventojų, tenkindami tuos pačius poreikius, mokės net 368,00 Eur, PVM įskaitytas, tonai taikytiną akcizo mokestį, nors jų gaunamos pajamos lyginant su didmiesčio gyventojų (pvz. Vilnius) yra ženkliai mažesnės, kas yra viešai pripažinta ir konstatuoja viešoje erdvėje, statistikos ir kt. duomenimis. Todėl, kyla vienintelis ir nedviprasmiškas klausimas – kodėl SND vartotojai, šias dujas naudojantys maisto gamybai ir šildymui, kitų buitinių ir/ar komunalinių prekių tenkinimui, nuo 2024-01-01 privalo mokėti ženkliai didesnį ir žvėrišką akcizo mokestį, lyginant su gamtinių dujų buitiniais vartotojais, nors prie valstybės socialinės gerovės, jos vykdomų programų, mokesčiais ir jų sumokėjimu ir kt. mokesčių mokėtojai privalo prisidėti visi ir tolygiai. Pažymėtina ir tai, kad 2022 metais kilus energetinei krizei, valstybė būtent tik gamtinių dujų vartotojams taikė ir išleido visų mokesčių mokėtų mokesčių pavidalu sumokėtas šimtus milijonų eurų vertės siekusias kompensacijas, kai tuo pačiu metu, SND vartotojai per šį energetikos kainų krizės sukeltą sunkmetį jokių valstybės kompensacijų negavo. Todėl, valstybės siekis nuo 2024-01-01 ženkliai apmokestinti SND buitinius vartotojus už jų buitinėms reikmėms suvartotas SND, yra ne tik nesuprantamas ir nesuvokiamas, bet ir visiškai nesąžiningas šių vartotojų, mokesčių mokėtojų, atžvilgiu.

Pažymėtina, kad SND plačiai naudojamos namų ūkio, regionuose esančių švietimo ir kitų įstaigų (pvz. darželiai, mokyklos, globos namai, ambulatorijos) šildymui, ūkininkai šias dujas naudoja grūdų džiovyklose, SND vartojamos gamybos proceso maisto ir apdirbamojoje pramonėje. Savo laiku šie SND vartotojai investavo ženklias pinigines lėšas į SND įrenginių (talpyklų, dujinių katilų, kiti dujiniai įrenginiai) įsigijimui, vertinant šio energijos šaltinio kainą, valstybės netaikomą akcizo mokestį šiam produktui, nesant kitų (ypač Lietuvos regionuose) ir galimų alternatyvių šildymo, gamybos ir/ar maisto gamybos būdų (pvz. dėl Lietuvoje neišvystytos gamtinių dujų infrastruktūros). Todėl, nuo 2024-01-01 įvedamas akcizo mokestis SND, sukels itin neigiamas finansines pasekmes šiems vartotojams, panaikina jų turėtus teisėtus lūkesčius ir tikėjimu valstybės daugelių metu vykdyta politika, kai akcizo mokestis taikomas SND, tik naudojamoms kaip variklių degalai, kaip yra ir didžioje dalyje ES (pvz. Latvija, Estija) ir kitų pažangių pasaulyje valstybių, arba šie mokesčiai yra simbolinio pobūdžio ir minimalus, pvz.: Lenkijoje – šildymo ir buitiniams tikslams naudojamoms SND taikomas – 13 Eur/tonai; Airijoje – 60 Eur/tonai; Slovėnijoje – 73 Eur/tonai.

Visiškai neabejotina, kad jei nuo 2024-01-01 akcizas bus taikytinas SND, pabrangins prekių ir/paslaugų kainas, nes SND plačiai naudojamos gamyboje ir pramonėje: pastatų šildymui, maisto pramonėje, asfalto gamybai, stiklo pramonėje, grūdų džiovinimui, paukštininkystės ūkiuose, mėsos ir žuvies, apdirbimui, pieno perdirbimui ir jų produktų gamybai, duonos ir konditerijos gaminių gamyboje bei kitose svarbiose pramonės ir gamybos šakose.

SAURIDA, UAB

spot_img

Sukčiai pirmadienį iš žmonių pasisavino daugiau nei 100 tūkst. eurų

Biržuose ir Panevėžyje pirmadienį iš žmonių, įtariama, sukčiai pasisavino daugiau nei 100 tūkst. eurų, pranešė policija. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11 val. 27 min. Biržuose vyras (gim. 1967 m.) pranešė apie prarastus...

ORAI: Karščiausia šios savaitės diena

Antradienį vakare kai kuriuose vakariniuose rajonuose truputį palis. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s, temperatūra 28–33 laipsniai karščio. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas pietryčių, pereinantis...

Liepos 16-oji: vardadieniai, dienos INFO, agronomų diena

Liepos 16-oji – Škaplierinė, prapjovos; Agronomų diena. Liepos šešioliktoji – 198-oji metų diena (antroji 29-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 168 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Auksė, Danguolė, Danguolis, Fausta, Faustas, Karmela, Karmelas, Vaigauda,...

Astrologinė prognozė liepos 16-ajai, antradieniui

AVINAS. Aklai nepulkite į naujoves, neskubėkite investuoti, ką nors skolintis arba skolinti pinigų, žaisti azartinių žaidimų. Pasisaugokite įvairių provokacijų, nes lengva patirti žalą. JAUTIS. Šiandieną lengva kai ką sugadinti tiek santykiuose, tiek karjeros reikaluose. Nuo...

Pirkėjai nusprendė ir skyrė „Best Buy Award“: „Iki“ lojalumo programa siūlo geriausią kainos ir...

Pirkėjams klausimų nekyla – pasak jų, daugiausiai naudos apsiperkant atneša „Iki“ programėlė arba kortelė. Būtent „Iki“ įvardijo dauguma pirkėjų, paprašytų nurodyti lojalumo programą, kuri siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį Lietuvoje. Tokius rezultatus parodė...

ORAI: Sekmadienio dieną lietus ir šiluma iki 26 laipsnių

Sekmadienio dieną vietomis, didžiausia tikimybė pietrytiniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai. Pirmadienį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s....

Liepos 14-oji: vardadieniai, dienos INFO, agurkų diena

Liepos 14-oji – Agurkų diena. Liepos keturioliktoji – 196-oji metų diena (paskutinė 28-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 170 dienų. Savo vardadienius šiandien švenčia Eigilė, Liberata, Liberatas, Vydas; rytoj: Boneventūra, Boneventūras, Gerimantė, Enrika, Enrikas, Henrieta,...

Astrologinė prognozė liepos 14-ajai, sekmadieniui

AVINAS. Jaudinamų įspūdžių galite tikėtis, jeigu susitiksite su dominančiu asmeniu. Tačiau asmeniniai santykiai gali tapti ilgalaikiu galvos skausmu, jei žaidžiate dvigubą žaidimą, norite pasipelnyti kito sąskaita ar pan. JAUTIS. Turėsite galimybių kokybiškai pailsėti ir pasportuoti,...

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos apraše – daug naujovių

Aplinkos ministras patvirtino naują Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašą, kuris apima vandens telkinius, priklausančius valstybei ir ūkio subjektams bendrąja daline nuosavybės teise, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius. Apraše numatyta nemažai...

Utenoje sulaikyti migrantai iš Irano ir Afganistano, manoma, bandė iš Latvijos pasiekti vakarų Europą

Penktadienį Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sulaikė policijos pareigūnų Utenoje perduotus penkis Irano ir trylika Afganistano piliečius. Sulaikytieji asmenys, pirminiais duomenimis, buvo atgabenti iš Latvijos, sako VSAT atstovas Giedrius Mišutis. „Migrantai buvo sulaikyti pagal pasieniečių...

Astrologinė prognozė kitai savaitei

Astrologinė prognozė kitai savaitei, liepos 15–21 dienai. AVINAS Savaitės pradžioje dėl pinigų, skolų, mokesčių, alimentų, paveldėjimo, turto dalybų ar kitų finansinių peripetijų augs įtampa. Gali tekti veikti paskubomis, nelabai įsigilinus. Pasisaugokite įvairių provokacijų, nes bus lengva...

„Rimi“ žvalgykitės šių nuolaidų: suruošite sveikatai palankią šeimos iškylą gamtoje

Įsibėgėjus vaikų atostogų sezonui, neretai mažieji labiau įninka į ekranus, tad nukenčia laikas, kurį prieš tai buvo įprasta skirti fizinei veiklai. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, kad sveikatai palankiam vaiko gyvenimo būdui...

ORAI: Šiandien trumpi lietūs, perkūnija, šiluma iki 30°C

Šiandien Lietuvoje kai kur, didesnė tikimybė rytinėje šalies pusėje, trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 25–30, pajūryje 22–24 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs su perkūnija,...

Liepos 12-oji: vardadieniai, dienos INFO

Liepos dvyliktoji – 194-oji metų diena (penktoji 28-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 172 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Iza, Izabelė, Margiris, Zabelė, Zabė; rytoj: Anakletas, Anys, Arvilas, Arvilė, Eugenijus, Henrikas, Kleopatra, Rikantas, Rikantė,...

Astrologinė prognozė liepos 12-ajai, penktadieniui

AVINAS. Galvosite apie nepasisekusią partnerystę ir šie prisiminimai kels išgyvenimų. Kaip bebūtų, pasistenkite nerodyti neigiamų emocijų aplinkiniams, nesivadovaukite pavydu, išankstiniais stereotipais. Tai ypač svarbu, jei kuriate naują ryšį. JAUTIS. Regis, darbe išgirsite įvairių replikų, tarp...

Suskubti tai padaryti turi kiekvienas lojalus „Rimi“ pirkėjas – laiko liko nedaug 

Kiekvieną savaitę daugiau nei 3 000 nuolaidų ir pasiūlymų savo pirkėjus apdovanojantis „Rimi“ prekybos tinklas siūlo dar papildomai sutaupyti. Liepos mėnesį pristatęs naują lojalumo kampaniją „Nuolaidų sprintas“, prekybos tinklas „Rimi“ ragina pirkėjus suskubti ir...

Pasinaudoję šiomis „Rimi“ nuolaidomis paruošite gaivias salotas pigiau: paragaukite šios vasaros topo

Atėjus vasarai mėgaujamės šviežių uogų ir daržovių įvairove, tačiau besikartojantis meniu gali pabosti. Paįvairinkite jį klasikinėmis Valdorfo salotomis: karščių metu šis lengvas vasariškas patiekalas suteiks sotumo jausmą, bet neapsunkins. Šių salotų sudedamoji dalis –...

5 kelionių kryptys, į kurias sparnus verta kelti rudenį

Nors atostogų karaliene tradiciškai tituluojama vasara, ruduo taip pat turi savų privalumų, kuriais naudojasi nemaža dalis lietuvių. Kai mūsų šalyje dienos pradeda trumpėti ir vėsti, akys krypsta ten, kur tebelepina maloni oro bei vandens...

Nepriklausomi tyrimai atskleidė: „Rimi“ pigiausia ne tik mėsa, bet ir žinomų prekių ženklų krepšelis

Prekybos tinklas „Rimi“ – ne tik ketvirtus metus iš eilės geriausiai aptarnaujantis pirkėjus, bet ir pirkėjams siūlantis mažiausias populiariausių prekių bei mėsos kainas Lietuvoje. Šiuos nenuginčijamus faktus atskleidė birželio ir liepos mėnesiais atlikti skirtingi rinkos...

50 proc. nuolaidas tokiai gausybei prekių seniai matėte: „Iki“ Taupymo žaidynėse – ir „Ledų...

Ant pagaliuko ar vafliniame ragelyje? Vanilinių ar vaisinių? O gal išpopuliarėjusių „mochi“? Šią savaitę puiki proga šaldiklį pripildyti pačiais įvairiausiais ledais, mat „Iki“ parduotuvėse prasidėjo skaniausias vasaros festivalis – „Ledų fiesta“ su nuolaidomis iki...

ORAI: Šiandien trumpi lietūs, bet temperatūra gali kilti iki 34 laipsnių šilumos.

Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, perkūnija, kai kur smarkūs. Vietomis kruša, škvalas 15–20 m/s, kai kur 21–25 m/s. Aukščiausia temperatūra 29–34, Vakarų Lietuvoje vietomis 24–28 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietūs su...

Liepos 11-oji: vardadieniai, dienos INFO

Liepos 11-oji – Pasaulio gyventojų diena; Pasaulinė populiacijos diena. Liepos vienuoliktoji – 193-ioji metų diena (ketvirtoji 28-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 173 dienos. Savo vardadienius šiandien švenčia Benediktas, Pijus, Šarūnė, Vilma, Vilmantas, Vilmantė,...
spot_img
spot_img

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS

85965235